Giới thiệu Sceneri

Giới thiệu dự án Sceneri

1. Bối cảnh nghiên cứu

Các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, bao gồm cả vi khuẩn kháng “lờn thuốc” kháng sinh trong nông nghiệp, đang là một vấn đề sức khỏe cộng đồng đang nổi lên gần đây. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng là một trong những “điểm nóng” về bệnh lây truyền bệnh từ động vật sang người với một số báo cáo dịch bệnh và là khu vực với có sự gia tăng nhanh chóng về dân số và vật nuôi. Bên cạnh đó, các qui trình chăn nuôi và thói quen tiêu dùng thực phẩm tại Việt Nam hiện nay đang làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây từ động vật sang người, ví dụ trong đó nổi bật như dịch cúm gia cầm, tác nhân gây bệnh lây nhiễm liên cầu khuẩn từ heo,  Streptococcus suis và các tác nhân khác có thể gây bệnh cho người thông qua thực phẩm.

Kháng “Lờn thuốc” kháng sinh, hay còn gọi là kháng kháng sinh, là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu. M, mà trong đó, một trong những nguyên nhân quan trọng là từ việc lây từ động vật sang người. Việc lạm dụng kháng sinh trong nông nghiệp đã được xem như là một tác nhân chính làm vi khuẩn kháng kháng sinh. Nghiên cứu định lượng gần đây ở Việt Nam cho thấy rằng thuốc kháng sinh sử dụng trong chăn nuôi gia cầm là cao hơn 5-7 lần so với mức độ sử dụng ở châu Âu. Điều này cũng giải thích cho mức kháng kháng sinh ở mức cao trong thực phẩm gây ra E. coli, Salmonella spp., Campylobacter spp, S. suis, V. parahemolyticus tại Việt Nam.

Chương trình này sẽ giúp các cộng đồng quan tâm hơn và trở nên tin tưởng các nhà khoa học và các dự án nghiên cứu đến hai vấn đề trên. Đồng thời có thể mang đến cho họ những lợi ích thực tiễn cho chính sức khỏe của vật nuôi và của họ. Bên cạnh đó, chương trình sẽ giúp cộng đồng và nhà nghiên cứu đưa ra những có đề xuất, thiết kế và thực hiện tốt hơn: i) những can thiệp bền vững tập trung vào tính hiệu quả và sự chấp thuận của người dân và ii) dựa trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu tịnh tiến với việc xem xét để giảm nhẹ tác động của truyền bệnh cũng như nâng cao năng suất vật nuôi.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của dự án nhằm tìm hiểu về nhận thức hiện tại của cộng đồng về các bệnh lây truyền từ động vật sang người và cách con người đang sử dụng kháng sinh cho vật nuôi. Qua đó, các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo và người dân tại địa phương sẽ xác định các yếu tố có thể liên quan đến việc lây truyền vi khuẩn cho sức khỏe và vật nuôi của họ cũng như thảo luận về các giải pháp tiềm năng sẽ được khuyến nghị bởi người tham gia nghiên cứu để giảm thiểu lây nhiễm bệnh.

Nghiên cứu này cũng nhằm mục đích thu thập mẫu của động vật và môi trường chăn nuôi để hiểu về độ lưu thông của mầm bệnh và mức độ mà vi khuẩn kháng các kháng sinh phổ biến tại các trại chăn nuôi.