Hoạt động tập huấn cho Thú y viên (TYV) tại ba xã tham gia dự án ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (Song Bình, Xuân Đông, Phú Kiết) là một hoạt động mang tính bản lề và giúp TYV hiểu rõ những công việc mình phải làm trong quá trình tham gia dự án 16ZN.

Vào tháng 9 năm 2015, tại Trạm thú y huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã diễn ra buổi tập huấn về dự án 16ZN cho TYV ba xã Song Bình, Xuân Đông và Phú Kiết. Buổi tập huấn là hoạt động giúp TYV hiểu rõ về mục đích, vai trò và nhiệm vụ của mình trong quá trình tham gia dự án. Bên cạnh đó, TYV cũng đã được tập huấn sử dụng máy chụp ảnh và máy định vị GPS để phục vụ công tác phát và thu phiếu ghi chép hoạt động chăn nuôi.

Đại diện cán bộ dự án 16ZN triển khai những thông tin cần thiết như mục đích, vai trò và nhiệm vụ của TYV trong quá trình tham gia dự án. TYV có vai trò kết nối cán bộ dự án với người dân chăn nuôi.Đại diện cán bộ dự án 16ZN triển khai những thông tin cần thiết như mục đích, vai trò và nhiệm vụ của TYV trong quá trình tham gia dự án. TYV có vai trò kết nối cán bộ dự án với người dân chăn nuôi.
Đại diện Chi cục thú y tỉnh Tiền Giang giải thích những công việc của TYV khi  tham gia dự án. TYV sẽ chịu trách nhiệm phát và thu phiếu ghi chép chăn nuôi của dự án. Bên cạnh đó, TYV cũng sẽ là người chụp ảnh chai lọ thuốc thú y và vỏ bao bì thức ăn chăn nuôiĐại diện Chi cục thú y tỉnh Tiền Giang giải thích những công việc của TYV khi tham gia dự án. TYV sẽ chịu trách nhiệm phát và thu phiếu ghi chép chăn nuôi của dự án. Bên cạnh đó, TYV cũng sẽ là người chụp ảnh chai lọ thuốc thú y và vỏ bao bì thức ăn chăn nuôi

 

Hướng dẫn TYV sử dụng máy định vị GPS để lưu lại vị trí các hộ tham gia dự án trên bản đồ.Hướng dẫn TYV sử dụng máy định vị GPS để lưu lại vị trí các hộ tham gia dự án trên bản đồ.
TYV thực hành sử dụng máy định vị GPS.TYV thực hành sử dụng máy định vị GPS.
Hoạt động tập huấn cho TYV là một hoạt động quan trọng vì đây là giai đoạn giúp TYV hiểu rõ tầm quan trọng của mình. Từ đó, dự án có những định hướng để giúp TYV thực hiện tốt hoạt động thu thập thông tin của phiếu ghi chép chăn nuôi.Hoạt động tập huấn cho TYV là một hoạt động quan trọng vì đây là giai đoạn giúp TYV hiểu rõ tầm quan trọng của mình. Từ đó, dự án có những định hướng để giúp TYV thực hiện tốt hoạt động thu thập thông tin của phiếu ghi chép chăn nuôi.

Cán bộ dự án hướng dẫn TYV sử dụng máy chụp ảnh.Cán bộ dự án hướng dẫn TYV sử dụng máy chụp ảnh.