Một trong những hoạt động chính của hợp phần Xã hội học là khảo sát và thu thập thông tin. Để thực hiện hoạt động này một nghiên cứu cắt ngang đã được thực hiện, sử dụng phương pháp kết hợp giữa nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, bao gồm phỏng vấn cấu trúc, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm.

Đây được xem là bước đầu hỗ trợ cho công tác khảo sát xã hội học chính thức sau này.Đây được xem là bước đầu hỗ trợ cho công tác khảo sát xã hội học chính thức sau này.

 Khảo sát định lượng được thực hiện trên 100 hộ chăn nuôi thuộc 3 xã Song Bình, Phú Kiết và Xuân Đông. Kết quả khảo sát mong đợi sẽ phản ánh bức tranh chung về kiến thức, thái độ và hành vi của người chăn nuôi trước nguy cơ về bệnh lây truyền từ động vật sang người (LTTĐVSN) và đề kháng kháng sinh. Trước khi tiến hành khảo sát, bảng hỏi đã được thử nghiệm để kiểm tra độ phù hợp với những đặc điểm của mẫu khảo sát. Tất cả dữ liệu định lượng thu thập sau đó được xử lý bằng phần mềm SPSS.

Cộng tác viên (CTV) thu thập thông tin xã hội học họp triển khai cùng cán bộ địa phương.Cộng tác viên (CTV) thu thập thông tin xã hội học họp triển khai cùng cán bộ địa phương.

Tại buổi họp, CTV đã được cán bộ địa phương giải thích những đặc thù của địa bàn và hỗ trợ CTV trong quá trình làm việc tại thực địa.Tại buổi họp, CTV đã được cán bộ địa phương giải thích những đặc thù của địa bàn và hỗ trợ CTV trong quá trình làm việc tại thực địa.

Song song đó, hợp phần Xã hội học cũng thực hiện các khảo sát định tính. Hơn 30 cuộc phỏng vấn sâu và 15 cuộc thảo luận nhóm tập trung đã được tiến hành trên nhiều nhóm đối tượng khác nhau bao gồm nông dân, thú y cơ sở, người bán thuốc thú y, thương lái, quản lý lò mổ và cán bộ địa phương. Với mục đích nhằm tìm hiểu và giải thích những thuận lợi và khó khăn liên quan đến vấn đề chăn nuôi an toàn và sử dụng kháng sinh dưới những góc nhìn khác nhau. Từ đó có thể xác định chiến lược can thiệp thay đổi hành vi phù hợp.

Tiến hành thực hiện khảo sát bảng hỏi tại địa phương.Tiến hành thực hiện khảo sát bảng hỏi tại địa phương.
Nhân viên dự án thực hiện khảo sát bảng hỏi tại địa phương.Nhân viên dự án thực hiện khảo sát bảng hỏi tại địa phương.